Pedagogika Márie Montessori

27. dubna 2009 v 18:04 | Miharu-san |  Referaty
Pedagogika ako inak...:D

Pedagogika Márie Montessoriovej

"Princíp poriadku a vývin charakteru, rovnako ako duchovný a emocionálny život musia vychádzať z tajomného a skrytého zdroja..."

Mária Montessoriová (1870 Taliansko - 1952 Holandsko)
Bola popredná talianska lekárka, pedagogička a nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1950.
Začiatkom 20. storočia vytvorila model, tzv. domovy detí (Casa dei Bambiny), z ktorých prvý založila v San Lorenze, bedárskej štvrti Ríma v roku 1907. Tu realizovala svoju vlastnú pedagogickú koncepciu založenú na nezvyčajne liberálnom postoji k deťom, na povzbudzovaní ich samostatnosti v špeciálne upravenom prostredí.
Opierala sa o hlboké štúdium antropológie a hlbinnej psychológie a bola samostatnou tvorkyňou novej pedagogickej praxe.
V roku 1910 jej metóda získala veľa medzinárodných úspechov. V Slovenskej republike v súčasnosti existuje Slovenská asociácia Montessori so sídlom v Bratislave.

Filozofia Márie Montessoriovej
"Pomôž mi, aby som to urobil sám!", táto prosba, s ktorou sa na M. Montessoriovú obrátilo malé dieťa sa stala hlavným krédom jej pedagogiky.
Úlohou dospelých je urobiť všetko pre to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti. Montessoriová sa pri každom vyučovaní detí riadi dvoma zásadami:
1. vydeľuje problémy, aby sa každý mohol osobitne premyslieť,
2. necháva deti neustále niečo robiť a činnosťou sa učí.
Základom pedagogickej teórie M. Montessoriovej je slobodný vývoj dieťaťa. Dieťa sa samo rozhoduje čo bude robiť, s kým a s čím sa bude hrať a ako dlho sa bude hrať. Sloboda ale neznamená, že dieťa si môže robiť čo chce. Sloboda bez organizácie práce by bola zbytočná - dieťa sleduje svoj vnútorný základ, vnútorné pocity. Dieťaťu treba pomáhať... avšak príliš veľa tejto pomoci mu škodí. Podľa Montessoriovej dieťa sa prejaví iba vtedy, keď ho nebudeme rušiť, umožníme mu pokoj a slobodu, ktorú dospelí neobmedzujú.
Každý vychovávateľ, učiteľ, ktorý pripravuje prostredie pre malé deti a žiakov, prekladá im vhodné veci a oboznamuje s nimi, nevytvára len vonkajšie prostredie, hoci toto je nevyhnutné a nepostrádateľne, ale svojim ústupom vytvára vnútorný priestor, do ktorého sa dieťa a mladý človek cítia byť prijatí. V montessoriovskej škole učiteľ zavádzajúci vo svojej triede slobodnú voľbu práce ako hlavnú formu vzdelávania, sa nemôže pevne držať stanoveného počtu hodín. Mal by byť otvorený pre otázky a vyjadrenia detí. Musí mať dobré všeobecné vzdelanie, a čo nevie, musí sa snažiť dozvedieť spolu s deťmi, pracovať na sebe, zavádzať pracovné prostriedky, prebúdzať záujem o predmet, odpovedať na otázky, rozprávať a tešiť sa s deťmi z vykonanej práce. Nemožno od neho požadovať, aby bol dokonalý. Jeho hlavnou cnosťou je trpezlivosť, schopnosť vedieť čakať a dúfať.

Náboženská výchova
Mária Montessoriová vo svojej pedagogike dbá na uplatnení náboženskej výchovy vo vzdelávaní na školách. Pri náboženskej výchove nejde len o úvod do náboženského učenia alebo mravné poúčanie, ale o úplný život sám o sebe, niečo, čo hýbe dieťaťom v jeho celku. Montessoriová požaduje, aby pre deti ako aj žiakov v školách existovalo átrium, priestor osobitne vybavený pre náboženskú výchovu s obrazmi a sochami. Podľa nej nie je dôležité učiť deti naspamäť celý katechizmus, iba niektoré nevyhnutné a presné definície, ktoré by mal ovládať každý katolík. "Čo dieťa učíme - modlitby, piesne - musí v dieťati prerásť do kresťanskej viery, inak sa stane to, o čom neustále hovoria mnohí vychovávatelia, totiž deti čoskoro potom, ako opustia brány školy, alebo iných kresťanských ustanovizní, napriek náboženskej výchove viac už nenavštívia bohoslužby" (M. Montessoriová, s. 164).

Metódy a formy
Vo výchovno-vzdelávacom procese začíname pracovať vždy s konkrétnym materiálom, ktorý dieťa pozná z každodenného života - môže ho uchopiť, precítiť všetkými zmyslami a následne pochopiť klasifikovať. Materiál musí vzbudzovať záujem dieťaťa tvarom, leskom, zvukom... Jednou z najdôležitejších metód je metóda predvádzania a napodobňovania. Dieťa má vnútornú potrebu učiť sa, jeho osobnosť chce neustále získavať nové poznatky z okolia. Postupne zvláda elementárne pohybové cvičenia, učí sa starať o seba a o svoje prostredie, rozvíja svoje sociálne cítenie a vôľové vlastnosti. Postupne nadobúda schopnosť abstraktného myslenia, presnosť, istotu a radosť z práce.
Pedagogický materiál Márie Montessoriovej je rozčlenený do piatich základných skupín:
1. cvičenia každodenného života - pomáhajú dieťaťu byť krok za krokom nezávislejší pri bežných činnostiach
2. cvičenia na rozvoj a zjemňovanie zmyslov
3. matematické cvičenia
4. jazykové cvičenia
5. kozmická výchova - umožňuje dieťaťu spoznávať, objavovať, experimentovať a získavať poznatky z oblasti prírodných vied.
Vyučovanie je založené na princípe "polarizácie osobnosti". To znamená, že dieťa je zaujaté určitou činnosťou a plne sa na ňu sústredí. Aby mohlo dieťa samostatne a koncentrovane pracovať, potrebuje dôsledne organizované prostredie, v ktorom nájde primerané množstvo podnetov na zmyslové vnímanie a vlastnú aktivitu. Zariadenie miestnosti musí zodpovedať proporciám dieťaťa a všetky predmety v ňom musia byť pre dieťa lákavé, kompletné a ľahko dostupné.

Montessoriovská škola
Montessoriovská škola je všeobecnou jednotnou školou, poskytujúcou vzdelávanie deťom od 2, 5 - 15 rokov. Vnútorne je rozčlenená na materskú školu a základnú deväťročnú školu, ktorá umožňuje žiakom pokračovať vo vzdelávaní na akejkoľvek strednej škole či odbornom učilišti.
Hlavným cieľom školy je pomáhať dieťaťu v poznávaní sveta i seba samého. Na prvom stupni (1. - 5. ročník) žiaci nie sú kvalifikovaný známkou. Ich postup v učení je zachytený v "Knihe uložených úloh" a na konci školského roka je ich všestranný rast charakterizovaný písomným, slovným hodnotením triedneho učiteľa. V škole nie je stanovený presný rozvrh hodín pre jednotlivé predmety, ani tradičný učebný plán. Učiteľ nerieši problém, ako sprostredkovať a podať presne stanovené poznatky, ale ako uviesť a usmerňovať dieťa v jeho túžbe po vedomostiach. V tejto súvislosti je dôležité vedenie pedagogického denníka, aby mal učiteľ presný prehľad o úrovni vývoja dieťaťa v každom vyučovacom predmete. Dôležitým rysom tohto systému je organizačná štruktúra školy. Veľký význam má voľné zoskupovanie detí a učenia sa v skupinách. Usporiadanie školských tried je špecifické a dôsledné vychádza z pedagogických zásad Márie Montessoriovej. V triede sú deti niekoľkých vekových kategórií: 2, 5 - 6 rokov, 6 - 9 rokov, 9 - 12 rokov, 12 - 15 rokov.

Známe Montessoriovské školy
Materské školy - Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Francúzsko, U.S.A., Kanada, Česká republika (Praha), Slovenská republika - prvky Montessori (Park Angelinium, Košice)
Základné školy - Slovenská republika (Bratislava)

Pre realizáciu výchovných a vzdelávacích cieľov v montessoriovskom systéme je nevyhnutná neformálna, úzka spolupráca školy s rodinou. Rodičia majú umožnený vstup do vyučovania, úzko spolupracujú a komunikujú s učiteľom, spoločne postupujú pri vzdelávaní a výchove dieťaťa.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Williamgof Williamgof | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 22:09 | Reagovat

Fine content. Thanks!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama