Didaktika hudobnej výchovy (hudobná výchova)

8. června 2009 v 16:04 | Miharu-san |  Referaty
A niečo z hudobnej výchovy pre budúce učiteľky MŠ
Didaktika hudobnej výchovy v materskej škole


je teória vyučovania hudobnej výchovy, disciplína ktorá nás učí ako treba vyučovať hudobnú výchovu.
pretvára študenta HV na učiteľa HV

Predmetom DIHV je hudobno - výchovný proces v MŠ a jeho činitele /učiteľ, hudobný materiál, dieťa/ vo vzájomných interakciách

Ako učiť HV v MŠ
predovšetkým hrou a hravým postupom
HV v MŠ má zážitkový, integrovaný a predovšetkým hravý charakter

Cieľ HV v MŠ
je rozvoj estetického cítenia, t.j. vzťah k hudobnému umeniu, krásnu
rozvoj emocionálneho cítenia, t.j. aby dieťa malo z hudby zážitok, prežívali to
rozvoj hudobných schopností dieťaťa - speváckych, inštrumentálnych, pohybových schopností, rozvoj hudobného sluchu, rytmického cítenia atď...
podnecovanie hudobnej tvorivosti detí

Rozvoj hudobných schopností je možný len v aktívnej, konkrétnej činnosti dieťaťa:

Sluchová výchova a počúvanie hudby:

je to percepčná činnosť - vnímanie hudby sluchom
Rozvoj citlivosti zvuku má nasledovné ciele:
analýza zvukov nehudobných /Hračky v krabici - gumené hračky, hrkálky, kocky, Hádaj čo mám v ruke, Zvuky papiera a. žiaci verbálne popisujú činnosť ktorú robí učiteľka s papierom, b. každé dieťa má papier a danú činnosť imituje, Čo sa deje za oknom, Zvukový príbeh - učiteľka si nahrá zvuky,ktoré na seba logicky nadväzujú napr. ráno doma a deti hádajú čo to bolo - budík, príprava raňajok, obliekanie, buchnutie dverí keď odchádzam.../
rozoznávanie zvukov hudobných, konkrétne hudobných nástrojov a hlasov ženských, mužských, detských, sólo spev, zbor, prípadne duo
rozoznávanie vlastností tónu - výška, dĺžka, sila, farba
analýza známej piesne, ktorú učiteľka iba hrá na nástroji, alebo ju spieva brumendom prípadne na ľubovoľnú slabiku

učiteľ musí počúvanie motivovať /vzbudiť záujem/, respektíve počúvanie hudby aktivizuje nejakou činnosťou /hudobnou alebo nehudobnou/

Cieľ: rozvoj hudobného vnímania, predstáv, fantázie, pamäte, analýza charakteru hudby /vesleá, smutná, slávnostná.../, stimulácia zážitku z počúvania hudby, analýza výrazových prostriedkov hudby /tempa a dynamiky/, analýza hudobnej formy /poznať tanec, pochod, pieseň - s týmto prišiel D. Kabalerski/ - posledné dva deti najľahšie analyzujú pomocou pohybu, rozoznávač hudbu inštrumentálnu, vokálnu, vokálno-inštrumentálnu, sólo nástroj, duo, orchester, sólo spev, zborový spev.
mali by sme sa snažiť počúvanie hudby integrovať aj z inými aktivitami napr. hrať+tancovať, počúvať+tancovať, s čítaním rozprávky+podfarbenie hudbou, bábkové divadlo+podfarbenie hudbou, pozeranie obrázkov+počúvanie hudby...Spevácke činnosti:

v MŠ rozoznávame predovšetkým 3 druhy:
spev piesní spojený s pohybom alebo hrou
hudobná fantázia, spevácka kreativita
hlasová výchova a jej cvičenia: dychové, hlasové, artikulačné
Cieľ: rozvoj kultivovaného speváckeho prejavu a rozvoj základných speváckych návykov a speváckej hygieny,
- rozvíjať radostný spev, rozvoj hudobných schopností /rytmické cítenie i cez rytmizáciu riekanky ale na jednom tóne, pomocou spevu spájaného z pohybom, prípadne hrou na hudobnom nástroji/, rozvoj hudobnej pamäti, melodického cítenia, tonálneho cítenia, rozvoj speváckej tvorivosti /napodobňovanie zvierat, príprody, tvorbou melódii najmä riekankového charakteru, resp. iba na kukučkovej tercii, rozvoj tónového rozsahu detí /najskôr v rozsahu tercie, potom kvinty a neskôr oktávy/, spev piesní v čistej intonácii, v správnom tempe, rytme a sile, vedieť z deťmi funkčne pri speve meniť tempo /naraz, postupne s pomocou pohybu/ dynamiku /aby deti vedeli manipulovať zo silou svojho hlasu/
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama