Počúvanie ako možnosť pedagogickej komunikácie (pedagogika)

8. června 2009 v 15:56 | Miharu-san |  Referaty
Pedagogická komunikácia a téma PočúvaniePočúvanie


Počúvať je umenie, ale ak si podľa výskumov osvojíme sedem základných princípov počúvania, všetci sa môžeme stať lepšími spoločníkmi a keď príde v rozhovore rad aj na nás, naši partneri nás budú lepšie chápať. A ako povedal Shakespeare: "Počúvať je božské!"

Princípy počúvania:

1.Počúvať celým telom
"Počúvanie celým telom" môžeme opísať ako postoj, na ktorom sa aktívne zúčastňujú všetky viditeľné časti nášho tela tak presvedčivo, že ten, kto hovorí, jasne vníma, že sa mu venuje maximálna pozornosť a skutočný záujem. Cíti, že si vážime a ceníme nielen to, čo hovorí, ale aj jeho samého.

2.Počúvať očami
Ako sa cítite vy, keď hovoríte, a váš partner roztržito blúdi zrakom a len občas sa zahľadí aj na vás? Pokúsme sa nášho partnera presvedčiť o tom, že ho počúvame. Mali by sme na hovoriaceho pôsobiť prirodzene, pozerať mu do tváre a vyhnúť sa tomu, aby sme pohľadom blúdili po kútoch práve vtedy, keď sa chce s nami podeliť s niečím dôležitým. Ľudia nedôverujú tým, čo nehľadia počas rozhovoru do tváre. Nedôvera je jednou z najväčších prekážok účinnej komunikácie. Keď však hľadíme prirodzene a priamo, dokážeme vzbudiť dôveru a vytvoriť pocit istoty. Psychológovia dokázali, že zaľúbený ľudia udržujú intenzívnejší vizuálny kontakt ako ostatné dvojice. Očami možno preniesť mnohé posolstvá: lásku alebo ľahostajnosť, akceptovanie alebo odmietnutie, prekvapenie aj nezáujem, radosť i smútok.

3.Počúvať hlavou
Pohyb hlavou vo vhodnej chvíli môže naznačiť: "Rozumiem, Súhlasím, Som s tebou." Oprieť si prst o tvár, škrabať sa na hlave či zátylku často znamená, že pozorne počúvame. Naopak, ležérna poloha v kresle môže byť známkou ľahostajnosti. Nič nehovoriaci výraz tváre znamená: "Som síce tu, ale nie veľmi rád. Tak s tým radšej rýchlo skončíme." Oprieť si bradu o ruku na spôsob Rodinovho "Mysliteľa" je jedným z najlepších spôsobov, ako dať najavo nepredstieraný záujem. Je vhodné ľahko nakloniť hlavu smerom k hovoriacemu ako náznak snahy o zachytenie každého jeho slova. Samozrejme, treba to urobiť prirodzene a myslieť to úprimne.

4.Počúvať rukami
Rukami možno vyjadriť mnohé súhlasné i nesúhlasné gestá. Namierenie ukazováka na hovoriaceho môže interpretovať ako obviňujúce gesto. Naopak, ukázať dlaňou k sebe znamená: "Poď bližšie. Chcem Ťa mať blízko." Vyvarujeme sa roztržitého škrabkania alebo kreslenia, kým počúvame. Hrať sa s ceruzkou alebo kľúčmi, strihať si nechty počas rozhovoru síce nenarobí veľa hluku, sú to však prekážajúce a frustrujúce prejavy, lebo naznačujú: "To, čo hovoríš, nemá pre mňa taký význam ako to, čo robím." Lásku môžete vyjadriť aj uchopením partnerovej ruky, nežným ťapnutím alebo obyčajným stiskom. Fyzický kontakt je nevyhnutný pre duševné zdravie.
Dokazujeme ním, že partnerovi venujeme pozornosť, vyvoláva dôveru a tiež prenáša posolstvo, ktoré niekedy nedokážeme vyjadriť slovami.

5.Počúvať perami
Tento spôsob počúvania obsahuje úsmev, ba až smiech, vzdychy, letmý bozk a iné spôsoby použitia úst na vyjadrenie záujmu a lásky. Aj slovné posolstvá ako: "Nehovor!, Naozaj?" a iné úprimne vyslovené slová ukážu partnerovi náš skutočný záujem.

6.Počúvať telom a mysľou
Ak sa chceme naučiť počúvať, musíme byť pozorní, aby sme zachytili skryté myšlienky, zámery a podtextové tvrdenia hovoriaceho. Naklonenie alebo priblíženie sú gestami záujmu a účasti. V každom rozhovore je potrebné mentálne spracovať ponúkané informácie, analyzovať ich, spomenúť si na ne neskôr a vyvodiť z nich závery. Počúvajúci by mal vedieť zachytiť základnú myšlienku rozhovoru a interpretovať údaje. Jej správne pochopenie a následné intelektové spracovanie sú základnými schopnosťami umenia počúvať. Ale pozor, niektorí ľudia s analytickým a logickým myslením možno budú mať pri počúvaní problémy, ak nedokážu vyjadriť svoj postoj aj gestami, ktoré sú pre ich partnera dôležitejšie ako obsah. Ak je váš partner čímsi zaujatý, prispôsobte svoj postoj pri počúvaní tak, aby ste vyjadrili záujem alebo potešenie. Keď váš partner túži podeliť sa s vami o niečo, nájdite vhodný spôsob a vyjadrite ho rečou tela. Schopnosť počúvať celým telom môžeme použiť aj inak: ak hovoriaci vyjadruje príliš veľké zaujatie, môžeme ho upokojiť, keď mu odpovieme uvážlivo a kontrolujeme vlastné emocionálne reakcie. Keby sme aj my podľahli svojmu temperamentu, bolo by to prilievanie oleja do ohňa. Naopak, ak hovoríme pomaly a tichšie a súčasne kontrolujeme vlastné reakcie, účinok bude zmierňujúci.

7.Myslieť a počúvať súčasne

Hlasové prejavy sa líšia rýchlosťou reči. Bolo zistené, že osoby, ktoré hovoria s pauzami, povedia za minútu od 80 do 100 slov. Rýchlejší rečníci dokážu vysloviť až 150 a viac slov za rovnaký čas. Ale všetci sme schopní prijať viac ako 400 slov za minútu. To znamená, že normálny jedinec je schopný myslieť štyri alebo päťkrát rýchlejšie ako hovoriť. Ak práve počúvate niekoho, kto vysloví 100 slov za minútu a vy ste schopní prijať až päťsto, čím sa zaoberá vaša myseľ v "zostávajúcom čase"?
Ak myslíte na iné veci, aj keď sa zdá, že počúvate, zachytíte iba časť toho, čo hovoriaci povie. Niektorí z nás využívajú "zostávajúci čas" na premyslenie odpovede a vôbec si neuvedomujú, že sa tak vystavujú riziku úniku časti informácie. Dávame tak najavo svoj nezáujem a súčasne nedokážeme postrehnúť tón a príslušné neverbálne prejavy, ktoré by nám mohli umožniť hlbšie chápanie vysloveného.
Ak by sme dokázali zachytiť celé posolstvo, mali by sme "zostávajúci čas" využiť na viac, než len na premyslenie odpovede, mali by sme zvažovať, čo nám partner hovorí a spracovať podávanú informáciu. Znamená to pozorovať aj jeho neverbálne signály a reakcie a prejavovať.

Dobrým spôsobom ako počúvať je povzbudzovanie, aby partner pokračoval, či už súhlasným postojom z našej strany, alebo kladením vhodných doplňujúcich otázok. Ide o to, aby sme dali odpoveď, ktorá neobsahuje úsudky o hodnote partnerovej výpovede, ani o žiadnej z jeho osobných myšlienok a citov. Dá sa povedať, že ho máme vyzvať, aby sa s nami o ne podelil.
Niekoľko výrazov, ktoré dokážu partnerovi, že ho chceme aj ďalej počúvať: "Nehovor.. Aké zaujímavé...! Teší ma, že o tom viem.. Naozaj obdivuhodné...! Už chápem.. Rozumiem.. Pokračuj, pokračuj..."
Tieto výrazy sú dôkazom záujmu o hovoriaceho, dávajú mu najavo možnosť vyjadriť sa bez zábran, presviedčajú ho, že poslucháč sa tiež môže od neho čosi naučiť, že jeho názory sú zaujímavé. Stimulujú ho, aby pokračoval v rozprávaní, aby sa podelil o svoje city a pocity.

Podnetné otázky
Podnetné otázky patria viac k umeniu počúvať ako k umeniu hovoriť, lebo bez toho, aby sme počúvali, ich nie je možné formulovať. Formulácia a kladenie vhodných otázok predstavuje vítanú pomoc pri získaní informácií. Ak chceme svojho partnera lepšie spoznať, musíme mu klásť otázky. V mnohých prípadoch je správne formulovaná otázka podnetom na konverzáciu, ktorá dovedie partnerov ku komunikácii bez zábran a na vyššej úrovni dôvernosti. Bráni tiež vzniku komunikačných bariér, ktoré môžu byť príčinou rozchodu. Podnetné otázky majú za následok viacero psychologických účinkov: vyjadrujú náš záujem o partnera, sú prejavom úcty, lásky a sympatií. Pri uplatňovaní metódy podnetných otázok treba vedieť, že ich musíme klásť taktne, a musíme sa tiež vyhýbať v danom okamihu nepríjemným témam, lebo vtedy môže byť ich účinok negatívny.

"Aby človek bol dobrým poslucháčom, nielen že ním musí byť, ale musí sa ním aj stať." - výrok o Cézarovej žene. Svojmu partnerovi musíme dokázať svoj postoj, svoje správanie, komentáre i otázky, že ho počúvame s úprimným záujmom.
Efektívne počúvanie šetrí čas, je prejavom úcty, uznania druhej strany, umožňuje získať informácie hneď na mieste. Pomáha vycítiť reakciu druhej strany, pri pocite krivdy počúvanie ukľudňuje. Počúvanie je predpokladom vypočutia.
Druhá strana oceňuje, ak nemusí opakovať argumenty.
Pri komunikácii si musíme neustále pamätať, že osoba, s ktorou hovoríme, sa viac zaujíma o seba, o svoje problémy a starosti ako o nás. Preto počúvanie je jedným z predpokladov úspešnej komunikácie.
Použitá literatúra:

Peltová, N.: Umenie komunikovať. Neografia 1


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 RickyTub RickyTub | E-mail | Web | 25. července 2018 v 3:39 | Reagovat

В дополнение ко всем плюсам, используя несъемную опалубку, можно сэкономить на аренде спецтехники. Элементы опалубки монтируются вручную, для подъема блоков на большую высоту не нужен кран, а довольно лишь элементарного подъемника. Единственное профессиональное приспособление, которое необходимо для монтажа несъемной опалубки, – это бетононасос, с помощью которого рабочие будут заливать http://builderbest.byethost7.com/ раствор в полости блоков. Как видите, при ограниченной площади строительства несъемная опалубка открывает большие возможности. Кстати, несъемная опалубка подразумевает применение добавочных слоев термоизоляции. В продаже есть особые разновидности блоков, в которых термоизолирующий материал помещен между слоями пенополистирола, то есть после заливки оказывается в толще бетона.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama